Nyolcéves gimnázium

Kötelességemnek érzem néhány szót szólni a nyolcéves gimnázium angol tagozatos osztályairól. Pályafutásom alatt először tanítottam ilyen korú gyerekeket, ennyi óraszámban, ilyen hosszú ideig. A septima osztálya az, amelyben hét éve tanítok angol nyelvet és irodalmat.
A „célkitűzésekről”, a tanrend felépítéséről kolléganőm szól az évkönyvben, én inkább a közös munka öröméről, a közösen elért eredményekről szólnék. Többször ismételtem a „közös” szót, mert a diákokkal karöltve naponta komoly munkát végeztünk. Az óra munkanyelve az angol. A diákoknak meg kellett szokniuk az angol újság olvasását, a nagy mennyiségű napi tananyag elsajátítását, a rendhagyó igék és az idiómák (nyelvi sajátosságok) mindennapi memorizálását. Örömmel játszottak el minden kisebb-nagyobb párbeszédet, amellyel beszédkészségüket fejlesztették. Természetesen mindennapi munkává vált a hallott szöveg értelmezése, a „videóóra” jegyzetelése és elemzése, a vitaóra előkészítése vagy levezetése.

A „party”-k

És elkezdtük – iskolánkban először – az új, interaktív módszert, a „party”-t. Szülők, tanárok, diákok együtt örültek a Halloween műsorának, együtt nevettek a jeleneteken, együtt tanultak új dalokat, tapsoltak az álarcos felvonulóknak.
Aztán egy napon megjelent az amerikai segédtanárunk Christopher Kincaid, akit a tanárok és a diákok is szívükbe zártak nyíltsága és a munkához való hozzáállása miatt. Nagyon szép idők voltak…

Konferenciák

A diákok korával változott a munkamódszer is. Konferenciákat szerveztünk, meghívtuk a környező iskolák diákjait is, „discussion”-órákon vitatkozunk, esszéíró versenyek (Essey Writing Competition) résztvevői voltunk. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy jó lenne már a város lakóit is bevonni a közös munkába. Így aztán karácsonyi vásárt (Jumbo Sale) rendeztünk iskolánkban, melynek előkészítésében az iskola minden diákja és tanára derekasan részt vett. A vásár bevételét a Szent Erzsébet Kórház gyermekonkológiai részlegének és a párkányi gyermekotthon kis lakóinak ajánlottuk fel. Itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek segítségéért és jóindulatáért.
Az angol és amerikai irodalomtanítás is része lett munkánknak, amelynek keretében a diákok verset, elbeszélést írtak, műveikből kiállítást rendeztek.

Pályázatok

Diákjaink pályázatokba is be szerettek volna kapcsolódni. A Socrates Nemzetközi Iroda által meghirdetett Comenius program keretén belül adódott is erre alkalom. Létrejött a „projekt”-óra. A számítástechnikai szaktanteremben a szaktanárok segítségével egy éven keresztül minden csütörtökön partnereket kerestünk, leveleket írtunk Európa minden országába. Lengyelországban és Szlovéniában találtunk olyan partnereket, barátokat, akikkel együtt tudtunk dolgozni, gondolkodni a „Different But The Same” (Különböző, mégis egyforma) című pályázatunkon. A pályázat keretén belül gyűjtést rendeztünk, műsort adtunk és ajándékokkal kedveskedtünk a helyi speciális alapiskolában. EU-konferenciát rendeztünk a környező alap- és középiskolák bevonásával. Lengyelországba utaztunk a partneriskolába (Piotrikow kujawski), hogy jobban megismerjük őket, … a pályázat weboldala pedig újabb és újabb élménybeszámolóval bővült.Lengyelekkel

Áprilisban a partneriskolák látogattak meg minket: az iskolát és a várost. Mindenki – a diákok, szülők, a gimnázium, az alapiskola, a város elöljárósága, a szülői szövetség, a művelődési otthon vezetősége, a város cégei – szívesen segítettek abban, hogy mindannyian eseményekben gazdag hetet töltsünk el.

Színjátszás és színi előadás

A színjátszás is munkánk részévé vált. Az úgynevezett „Drama-Teaching” rengeteg munkát igénylő, de nagyon sok örömmel járó feladat. A nyitrai Staré Divadlo-ban (a volt Bagara színházban) lépett fel nagy sikerrel a septima. Mark Twain Tom Sawyer kalandjaiból a „Wall” (Fal) című adaptációját és Saoir 10 000 Baskets (10 000 Kosár) című háromfelvonásosát adták elő.
A septimások vezetésemmel megszervezték a quarta, quinta, sexta, septima és a négyéves gimnáziumi osztályok utazását Pozsonyba a TNT Theatre In Britain Mary Shelley Frankenstein című darabjának előadására. Nagy öröm volt számomra hallani és látni, hogy a diákok értették a darab szövegét, és élvezték az angol nyelvű előadást.

Iskolaújság

Az osztály diákjai az iskolaújság angol részlegét is vezetik. Az angol nyelvű nemzetközi szavalóverseny győztesét is köztük találjuk (Mácsai Etelka), és néhányan már részt vettek az évente szervezett angliai utazáson is. Együtt tanultunk Torquay-ben és Skóciában, Penicuik-ben, együtt néztük meg a Stonehenge-t, a British Museum világhírű kiállításait, de együtt hallgattuk a tenger zúgását is Plymouth-ban… Rengeteg felejthetetlen emlék.
Hát valahogy így néz ki a nyolcéves gimnáziumi osztályok angol tagozatosainak munkája.

szlidaritás stafétája

A szolidaritás stafétája az Afrika-napon

A septimások 2007-ben érettségiznek. Szeretek velük dolgozni, gondolom, az utánuk következő osztályok is ilyen eredményesek lesznek, hiszen a mi iskolánknak, a Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnáziumnak mindig nagyon sok tehetséges diákja volt. Remélem, ez így lesz a jövőben is!

Összeállította: Bogolepova Klára

megj.: A cikk 2006 őszén íródott.