Négyéves gimnázium

A négyéves általános műveltséget nyújtó gimnázium angol tagozatos diákjai nagyon sok örömet, sikert jelentettek nekem, s úgy vélem, iskolánknak is. A majd harmincéves pályafutásom alatt rengeteg tehetséges diákot taníthattam.
A tanmenet 1989-ig egy klasszikus heti két vagy három órában elképzelt tanításra épült, az utána következő években már koncepcióban, metódusaiban is erősebb, változatosabb munkára adott lehetőséget. Ma már heti öt órában tanítjuk az első idegen nyelvet, amely magában foglalja az olvasást értelmezéssel, hallgatást értelmezéssel, a nyelvtan oktatását, a társalgást, és betekintést nyerhetnek a diákok az angol és amerikai irodalomba is. Az oktatás egy külön része a „Cultural Corner” (A kultúráról), amelyben az angolul beszélő országok földrajzát, történelmét, kulturális hátterét tanítjuk.
A négyéves gimnázium diákjai az utóbbi tíz évben többször vettek részt járási, kerületi és országos nyelvi versenyeken (Bungyi Katalin, Mikes Mária, Kurali Éva, Pintes Andrea, Faragó Marianna, Molnár Orsolya). Nem is tudom felsorolni sok kedves diákom nevét, szerencsére minden évben voltak ilyenek. Külön öröm számomra, hogy pár évvel ezelőtt Kurali Éva bekerült az Open Society és az amerikai, valamint az angol nagykövetség által meghirdetett World College program döntőjébe, a rákövetkező évben pedig László Katalin lett ugyanennek a versenynek a győztese. Katalin elnyerte a kanadai nagykövetség ösztöndíját és a gimnázium 3., 4. évfolyamát Kanadában végezte.
A nemzetközi MUN (Model United Nation) konferenciái nagyon kedves emlékeim közé tartoznak. Több éven keresztül képviseltük iskolánkat Zsolnán, az egyetem területén ezen a neves rendezvényen. A csapatok háromtagúak voltak (Jankus Anita, Seres Vivien, Pető Nikoletta). Kanadát, Bangladest képviseltük, az ő gazdasági, szociális problémáival ismertettük meg a hallgatóságot. Nagyon sok érdekes embert ismertünk meg, a diákok rengeteget foglalkoztak a nyelvvel, barátságok szövődtek.
Sok olyan diák tanult iskolánkban az elmúlt években, akik Angliában vagy az Egyesült Államokban szerezték diplomájukat, vagy olyan pályát választottak, amelyhez már akkor nagyon fontos volt az idegen nyelv ismerete.
Sok-sok éven keresztül szerveztük, adtuk ki a „Here we are” (Itt vagyunk) című angol nyelvű újságot, amelyet a diákok írtak és adtak ki. Most is létezik ennek az újságnak egy modernizabb változata a „Lötty” újságunk idegen nyelvi mellékleteként. Mindig örömmel tölt el, ha látom, milyen becsületesen állnak munkájukhoz diákjaink.
Diákjaink évente külföldi utazáson vesznek részt. Meglátogattuk Londont, Dél-Angliát, ahol hét napot töltöttünk tanulmányi úton. A következő évben körbeutaztuk Angliát és Skóciát. Gyönyörű volt. A résztvevő diákok videófelvételek segítségével elemezték osztálytársaiknak a látottakat.
Az utóbbi években még egy nagyszerű lehetőséggel gazdagodott a tanítás módszere, mégpedig az angol színházak szlovákiai előadásaival. Érdekes színfoltja a tanításnak.
Az utolsó tizenöt év alatt iskolánkban két amerikai segédtanár is tanított, Lee Brooks és Christopher Kincaid. Mindketten nagyon sokat segítettek a diákoknak és nekem is. A diákok várták azokat az órákat, amikor a tanár urak jöttek tanítani.
Az utolsó két év az új érettségi jegyében zajlott, nehezebb és összetettebb lett az idegen nyelvi érettségi, de diákjaink nagyon jó eredményeket értek el.
Sok ilyen, sikeres ötven évet kívánok iskolánknak.

Összeállította: Bogolepova Klára