A magyar költészet napjára emlékeztünk

By , 2016. április 21., csütörtök

Nyelvünk gazdagságáról és értékeiről mindent elmondanak azok a költemények, amelyek anyanyelvünkön születtek.

A Comenius verseket kedvelő tanulói lelkes odaadással emlékeztek meg az idei tanévben a magyar költészet napjáról, amelyre meghívták a CSEMADOK helyi alapszervezetének irodalombarát tagjait is.  A hét tagot számláló, verskedvelő tanulóból álló csapat jobbára olyan költeményeket választott e jeles nap alkalmából kötött kis csokrába, amelyek kevésbé ismertek az olvasóközönség előtt. Az irodalmi kánonban helyet kapó versek jelentős százalékát ugyanis minden magyarul beszélő ismeri, ezért ez alkalommal neves költőink olyan verseiből válogattak, amelyek csak ritkán vagy egyáltalán nem kerülnek a nagyközönség elé.  Négy korstílus négy halhatatlanját hozták el a hallgatóságnak (Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor), s röviden szót ejtettek a szavalandó költemény keletkezésének körülményeiről is. Az emlékműsor záróakkordjaként Márai Sándor, József Attila és Radnóti Miklós csodálatos verseiből is előadtak egy csokorravalót.

Köszönet előadóművészeinknek: Lőrincz Péternek, Pólya Tamarának, Kovács Ernőnek, Récsei Evelinnek és Récsei Emőkének, Sárai Bálint Zsombornak és Torma Gábornak!

Album