Fiatal alkotók 2016

By , 2016. április 29., péntek

2016. április 26. és 28. között a nyitrai Agrokomplex állami vállalat vásárközpontjában az idei évben 24. alkalommal rendezték meg a Fiatal alkotók 2016 elnevezésű prezentációs kiállítást, amelynek Nyitra Megye Önkormányzata is társszervezője volt.

A Fiatal alkotók 2016 nem csupán a szlovákiai szakközépiskolások, gimnáziumok munkáit és termékeit mutatja be, hanem külföldi középiskolások alkotásait is.  A kiállítás részét képezik a tanulók ügyességét igazoló versenyek, divatbemutatók, valamint egyéni, ill. csoportos tánc-, gimnasztikai- és énekfellépések. A mi iskolánk idén másodszor kapcsolódott be a neves rendezvénybe. A Comenius tehetséges tanulóit:

1.énekkel Riedl Regina (III.): SIA – Soon We´ll Be Found

2.tánccal a Be Happy! csoport: Récsei Emőke, Mézes Angéla (III.), Pólya Tamara, Mészáros Rebeka (II.)

3.sporttal a Thunderbarz csapat: Šiko Denis, Sári Zsombor (III.), Sokol László (I.), Rajmund Dudáš képviselték. Fantasztikus sikert arattak. Gratulálunk és köszönjük!

Az idén tanulóink által készített alkotásokkal is képviseltettük magunkat a rendezvényen. /Album/

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a rendezvény nagy buli volt!

A magyar költészet napjára emlékeztünk

By , 2016. április 21., csütörtök

Nyelvünk gazdagságáról és értékeiről mindent elmondanak azok a költemények, amelyek anyanyelvünkön születtek.

A Comenius verseket kedvelő tanulói lelkes odaadással emlékeztek meg az idei tanévben a magyar költészet napjáról, amelyre meghívták a CSEMADOK helyi alapszervezetének irodalombarát tagjait is.  A hét tagot számláló, verskedvelő tanulóból álló csapat jobbára olyan költeményeket választott e jeles nap alkalmából kötött kis csokrába, amelyek kevésbé ismertek az olvasóközönség előtt. Az irodalmi kánonban helyet kapó versek jelentős százalékát ugyanis minden magyarul beszélő ismeri, ezért ez alkalommal neves költőink olyan verseiből válogattak, amelyek csak ritkán vagy egyáltalán nem kerülnek a nagyközönség elé.  Négy korstílus négy halhatatlanját hozták el a hallgatóságnak (Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor), s röviden szót ejtettek a szavalandó költemény keletkezésének körülményeiről is. Az emlékműsor záróakkordjaként Márai Sándor, József Attila és Radnóti Miklós csodálatos verseiből is előadtak egy csokorravalót.

Köszönet előadóművészeinknek: Lőrincz Péternek, Pólya Tamarának, Kovács Ernőnek, Récsei Evelinnek és Récsei Emőkének, Sárai Bálint Zsombornak és Torma Gábornak!

Album

Verbók Noémi kimagasló eredménye a Rákóczi Szövetség esszéíró pályázatán

By , 2016. április 12., kedd

A Rákóczi Szövetség az idén is pályázatot hirdetett a Felvidékről kitelepített magyarok  április 12-ei emléknapja alkalmából magyarországi és határon túli  középiskolások, valamint egyetemisták részére azzal a céllal, hogy minél több fiatal ismerkedhessen meg a Beneš- dekrétumok következtében deportált magyarok sorsával.

2016. III.20- ig lehetett  elküldeni az alkotásokat, verset, prózát, esszét, interjút, rövidfilmet. Iskolánkat az idén Verbók Noémi, az első osztály tanulója képviselte ebben a versenyben. Munkájában az állampolgárságuktól megfosztott ipolypásztói kitelepítettek megrázó visszaemlékezéseit foglalta össze, akik  a szlovákiai magyarság legmegalázóbb éveiben is őszintén ragaszkodtak szülőfödjükhöz, amikor fűtetlen marhavagonokban szállitották őket  Csehországba, ill. Magyarországra.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016.IV.12-én került sor Budapesten az Országház Felsőházi Termében. Az emlékműsor elején Halzl József, a Rákóczi Szövetség  elnöke köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte, hogy a kitelepítés  a magyarság egyik legszomorúbb eseménye. Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, hogy a kollektiv bűnösség összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Izsák Lajos történész egykori kitelepitettként emlékezett az átélt borzalmakra.

A beérkezett  pályázatokat Kun Ferenc történész, a zsűri tagja méltatta. Elmondta, hogy összesen ötven munkát értékeltek két kategóriában, és  3-3 munkát dijaztak, és különdijat is odaítéltek.  Noémi a középiskolások kategóriájában kimagasló eredményt ért el, 2. helyezést szerzett. A dijazottak nemcsak értékes könyveket kaptak, hanem pénzjutalomban is részsültek, valamint résztvehetnek egy strassburgi kiránduláson  Csáky Pál európai  parlamenti képviselő meghivásának köszönhetően.

Noémi, szivből gratulálunk!

Győzelem a Jazykový kvet verseny kerületi döntőjében

By , 2016. április 10., vasárnap

A  Jazykový kvet – Language Flower – Sprachblume akkreditált, több fordulós, országos idegen nyelvi verseny. Célja az idegen nyelvek tanulásának támogatása, az irántuk való érdeklődés felkeltése, ill.a tanulók idegen nyelvi képességeinek prezentálása.

A diákok angol, német, spanyol és orosz nyelven kapcsolódhattak be ebben a tanévben a versenybe. A  márciusi kerületi elődöntőkből a  három legjobb résztvevő jutott az áprilisi kerületi döntőbe, amelyből  az egyes kategóriák győztesei kerültek az országos fordulóba.

Iskolánkat az idén   Mézes Angéla, a III. osztály tanulója képviselte  az elődöntőben a német nyelvű kategóriában. Saját maga írt prózáját  adta elő Die Katze, die ihr Zuhause gefunden hat  /A cica, amely  otthonra lelt/ címmel. Angéla mély átéléssel szavalt, és így sikeresen   továbbjutott a 2016. IV. 8-ai nyitrai kerületi döntőbe, amelyben első helyezést szerzett,  és bekerült az országos döntőbe, amelyre 2016. május 13-án kerül sor szintén Nyitrán.

Angéla, kimagasló eredményedhez szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Zelený objektív

By , 2016. április 9., szombat

A Lesy Slovenskej republiky állami vállalat már 15. alkalommal hirdette meg a Zelený objektív országos fotóversenyt, amelynek témája „Az erdő” volt. Iskolánkat Riedl Regina (III.) és Lőrincz Péter (II.) képviselték alkotásaikkal.

A versenyre az idén 1285 fénykép érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetés 2016. április 7-én volt  a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeumban, ahová Péter meghívót kapott.

Az egyik képét, melynek címe „A természet harmóniája”, a zsűri érdemesnek tartott arra, hogy a kiállítás része legyen.

Regina fotója, „Az őszi természet sugarai”, a kiállítás alkalmából kiadott album oldalait ékesíti.

Gratulálunk és köszönjük!