Riedl Regina és Pólya Tamara az Európai Parlamentbe látogat

By , 2015. augusztus 27., csütörtök

Lelkes tanulóink a mindennapos iskolai teendők mellett olyan történések iránt is érdeklődést mutatnak, mint az európai aktuálpolitikai helyzet. Riedl Regina és Pólya Tamara ezúttal kivételes esszéíró képességükről győzték meg a téma iránt érdeklődőket. Regina, a második évfolyam rendkívül sokoldalú és tehetséges tanulója felfigyelt Csáky Pálnak, az Európai Parlament képviselőjének 25 szabad év címmel meghirdetett pályázatára, amelynek célja az volt, hogy olyan fiatal szlovákiai magyar középiskolások, ill főiskolai hallgatók fejtsék ki véleményüket a demokrácia intézményéről Szlovákiában, akik már nem a szocializmus fojtott légkörű világában születtek és nőttek fel. Regina politikai esszéje bemutatja a rendszerváltozás folyamatát Magyarországon és Szlovákiában, külön hangsúlyt fektetve a magyarlakta vidékeken lejátszódó folyamatokra, amelybe beleszőtte egyéni kutatásait is. A demokrácia intézményét, ill. az Európai Unió megalakulását taglaló passzusok bizonyítják a szerző rátermettségét és elhivatottságát, iskolánknak méltó képviselete lesz az Európai Parlamentben. Első osztályos tanulónk, Pólya Tamara Magyarként európai, európaiként magyar címmel fejtette ki véleményét arról, mit is jelentett magyarnak lenni a múltban, s milyen felelősséget ró ez az Európában élő 21. századi magyar emberre. Az esszé lényege abban rejlik, hogy Tamara ügyesen összekapcsolta nemzetünk múltbéli történéseit és nagyságait a jelentkor aktuális problémáival. Tanulóink egyhetes strassbourgi látogatást nyertek pályadíjként, amelynek keretében az Európai Parlamentbe is ellátogathatnak. Gratulálunk!

Riedl Regina hatalmas sikere a fotópályázaton

Az előző tanévben Riedl Regina, iskolánk tehetséges és aktív művésznője bekapcsolódott az immáron ötödik alkalommal megrendezett fotópályázatba, amely térségünk életét volt hivatott bemutatni művészfelvételek segítségével hat kategóriában. Második évfolyamos tanulónk az Emberek kategóriában képviseltette magát, s felvétele két tehetséges gimnazistánk életének művészien elkapott impresszióját örökítette meg sporttevékenyég közben, amely elhivatottságukról és szorgalmukról tanúskodik.  A felvétel A természetben lehet csak igazán sportolni nevet viseli, amely rendkívüli népszerűségnek örvendett a szavazók körében, s az internetes szavazásnak köszönhetően a második helyezést érte el a kategóriában. Regina ismét bebizonyította, milyen sokoldalú tehetsége iskolánknak.

Egy nyári hét, amely beírta magát a Comenius történelmébe

Egyetlen nyár sem telhet el anélkül, hogy gimnazistáink lelkes kis közössége ne látogatna el egy-egy nyári táborba az anyaország, ill. az azon túli csodás helyek egyikére. Az idei nyár júliusának harmadik hete a transzszilvanizmus jegyében telt, ugyanis a Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően iskolánk tíz mindenre elszánt tanulója egy csodálatos hetet tölthetett el az ivói Erzsébet-táborban, amely a Madarasi Hargita közvetlen közelében található. A tábor célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a határon innen és túl élő magyar fiatalokat, akik számos játékos tevékenyégbe kapcsolódhattak be, mindehhez a szervezők tökéletes tábori körülményeket biztosítottak. Az egyhetes tábor során a fiatalok tábordalt írtak, vadasparkot látogattak, pajzán bukovinai népmeséket hallgattak, éjszakai erdőtúrán vehettek részt, kipróbálhatták, milyen a világtalanok élete, interaktív vetélkedőkbe kapcsolódtak be, részt vettek számos sporttevékenységben, megmártóztak a szentegyházi fürdő hűsítő medencéiben, és számos egyéb tevékenység mellett megmászták Erdélyország legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi Hargitát is. A csoportos vetélkedőkben való aktív részvétel eredményeképpen több alkalommal is első helyezést értek el tanulóink, nagyszerű érzés volt kísérőtanárként több alkalommal is átvenni a Comenius Gimnázium részére készített okleveleket.

Felhívom a honlapunkat rendszeresen látogatók szíves figyelmét arra a tényre, hogy van a Lévai járásban egy magyar középfokú oktatási intézmény, amelynek tanulói nem csupán a tanévben érnek el szenzációs eredményeket, de szünidőben is élénk érdeklődést mutatnak mindaz iránt, ami összefügg az egészséges magyarságtudattal, ugyanakkor nyitottak minden olyan lehetőségre, amelyek segítik őket abban, hogy európaiként, tiszteletben tartva más nemzetek kultúráját és nemzetkarakterológiai jegyeit, bárhol otthon érezzék magukat a kontinensen. Felemelő érzés egy ilyen közösség pedagógusának lenni!

Jankus Zsolt kísérőtanár

     

A táborlakók névsora:

Meliska Gabriella – 1. évfolyam

Verbók Noémi – 1. évfolyam

Goda Viktória – 2. évfolyam

Mészáros Rebeka – 2. évfolyam

Hőnyi Julianna – 2. évfolyam

Mézes Angéla – 3. évfolyam

Reménység Dóra – 3. évfolyam

Récsei Emőke – 3. évfolyam

Récsei Evelin – 3. évfolyam

Faško Veronika – 3. Évfolyam

Tanévnyitó

By , 2015. augusztus 24., hétfő