Szülői értekezlet

By , 2013. október 14., hétfő

Tisztelt Szülők!

A Comenius Gimázium igazgatósága és a mellette működő Szülői Szövetség vezetősége szeretettel meghívja Őnöket az össz-szülői értezkezletre, amelyet

2013. október 16-án 15:00 órakor

tartunk a kultúrház nagytermében.

Témái:

  • Az új elnökség bemutatása
  • Az elmúlt év értékelése
  • Pénztári beszámoló
  • Az igazgatónő beszámolója
  • Egyéb

Ezt követően az osztályfőnökök tartanak tajékoztatást az új tanévvel kapcsolatos tudnivalókról.

Számítunk a Kedves Szülők érdeklődésére.

      Cserba Katalin                                                                Sárai András, mérnök

az iskola igazgatónője                                                                               a SzSz elnöke