Diákbál 2013

By , 2013. január 29., kedd

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére

By , 2013. január 28., hétfő

2013. január 20.

Sokáig emlékezni fogok erre a gyönyörű vasárnap délutánra. Meghívót kaptam a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett esszépályázat ünnepélyes eredményhirdetésére Budára a Magyarság Házába. Mivel korábban érkeztünk, egy kis sétára is jutott idő a csodálatos történelmi városrészben. Ekkor még nem is sejtettem, milyen nagy élményben és meglepetésben lesz részem.
Az ünnepség a Himnuszt követően versköszöntővel kezdődött. Sajó Sándor: A magyar nyelv c. versét elmondta Pálffy Ágnes ipolysági és Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson c. versét Czeglédy Botond rimaszombati diák.
Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke, a magyar kultúra lovagja és Seress Zsuzsanna, a Magyarság Háza programigazgatója megnyitója után üdvözlőbeszédet a rendezvény fővédnöke, Szidiropulosz Archimédesz, a Trianoni Szemle főszerkesztője, történész mondott. Majd néhány díjnyertes alkotó részleteket olvasott fel a pályázatra érkezett dolgozatából. Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a nevemet az 1. díjjal jutalmazottak között hallottam.
A díjkiosztás után vette kezdetét az ünnepség második része, ahol Jókai Anna, Kossuth-díjas író mondott köszöntőt. Elhangzott Kölcsey Ferenc: Himnusz című költeménye Pálffy Ágnes ipolysági ifjú előadóművész tolmácsolásában. Győrfy Hajnalka, a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákja, a Szövetség a Közös Célokért díjazottja felolvasta egyik nyertes dolgozatát. Ezt követően Kárpát-medencei néptánccsoporttal mutatkozott be a 2012-ben Prima Primissima-díjas Bihari János Táncegyüttes.

A siker mellett fennkölt érzés volt az is, hogy együtt voltunk magyar diákok a határon innen és túl.

Vavró Dóra

IV. osztályos tanuló

katonadolog

“Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett”

A Palóc Társaság 17. alkalommal hirdetett meg az alap- és a középiskolások számára esszéíró pályázatot a Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

A diákok az alábbi témák közül választhattak:

1. „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” – Gyermekjátékok régen és ma (14 – 4)

2. „Lángot adok, add tovább!” –Éltető hagyományok nálunk napjainkban (13 – 14)

3. Katonadolog – Visszaemlékezések családunkban (4 – 11)

4. Addig üsd a vasat, míg meleg! – Kihaló mesterségek nyomában (2 – 3)

5. „Mert a haza nem eladó” – Hazaszeretet a mindennapokban (4 – 1)

6. Szép szülőföldem – A hazai táj ismerete, megbecsülése ( 6 – 19)

7. Hazajáró– Tájak, emberek a Kárpát-medencében (1 – 2)

8. Ősi kincsünk: édes anyanyelvünk – Gondolatok a nyelvről (8 – 6)

9. Nyelvi Trianon – Idegen szavak és roncsolt magyar szavak burjánzása a beszédben (1 – 0)

10. „Mint oldott kéve…” – Az emberi, kisebbségi, nyelvi jogok és a fogyó magyarság (0 – 4)

Megjegyzés: A zárójelbe tett számok az adott témában az alapiskolások (első szám) és középiskolások (második szám) által benyújtott dolgozatok számát jelöli.

A pályázók száma országok szerint:

Ország                       Alapiskolás Középiskolás Összesen

Szlovákia                   17                    11                   28

Magyarország            9                      8                    17

Románia                      7                    34                    41

Szerbia                       23                    20                    43

Ukrajna                       1                      –                       1

Összesen                    57                    73                    130

A beérkezett pályaműveket a Kolczonay Katalin egyetemi oktató vezette értékelő bizottság értékelte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre Budán 2013. január 20-án, vasárnap délután a Magyarság Házában került sor.

A díjkiosztó ünnepélyre mélyen tisztelt Z. Urbán Aladártól, a Palóc Társaság alapítójától-elnökétől pályázó diáklányommal, Vavró Dórával együtt meghívót kaptunk mi is. A szülők segítségével a rossz időjárási és útviszonyok ellenére ott lehettünk a gyönyörű ünnepélyen. A támogatók jóvoltából a szervezőknek és a bíráló bizottságnak nem kellett fukarkodnia a díjakkal. Így van ez rendjén. Nagy meglepetésemre és örömömre Vavró Dóra negyedik osztályos tanulónk Katonadolog – Visszaemlékezések családunkban c. dolgozatáért 1. díjat kapott.

Dóra eredményére különösen büszke vagyok. Elsősorban azért, mert bátor, merész megközelítésben adja közre a dédnagymamájától hallott 2. világháborús visszaemlékezéseket, és kritikus hozzáállással szemléli a 20. század és a közelmúlt történéseit. Nagyon megérdemli az első díjat azért is, mert időt, fáradságot nem ismerve csiszolta a dolgozatát az elküldés határidejéig.

A Palóc Társaság esszéíró pályázatába 17 éve bekapcsolom a tanulókat. Az utóbbi időben, mert Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett”- vallom én is, és mert nevelő munkámban nagy hangsúlyt helyezek a nemzeti identitástudat erősítésére, iskolai dolgozatként minden diák írt a fenti tíz téma valamelyikéről fogalmazást, majd a legjobb dolgozatok íróinak javasoltam, hogy a pályázati kiírás kritériumainak megfelelően alakítgassák még munkájukat. Az idén sok szép dolgozat született, de a többiek lemaradtak hivatkozva a fáradságra és az időhiányra. Nagyon sajnáltam.

Vavró Dórának gratulálunk, és biztatom, hogy gyűjtse tovább a családtörténeteket és szülőföldünk múltjának dokumentumait.

Mgr. Gubík Mária

felkészítő tanár

 

Az angol nyelvi olimpiász eredménye

By , 2013. január 24., csütörtök

2012. december 12-én  a Comenius Gimnázium megrendezte az éves angol nyelvi olimpiászt, amely írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli verseny hallgatást értelmezéssel, olvasást értelmezéssel valamint nyelvtani tesztet tartalmazott, míg a szóbeli képmunkából és szituációs játékból állt. A gimnázium diákjai teljes odaadással és fegyelemmel dolgoztak.

A verseny győztesei: 2.A kategória – Tímár Enikő, I. évfolyam

                             2.B kategória – Jurkovsky Valéria, IV. évfolyam

A kategóriák győztesei januárban az olimpiász járási fordulóján képviselték volna iskolánkat, amelyet a lévai Andrej Vrábel Gimnáziumban rendeztek meg 2013. január 16-án. Sajnos a versenyzők megbetegedtek, így az iskolai forduló II. helyezettjei képviselték iskolánkat, nagyon figyelemreméltó eredménnyel:

2. A kategória – Majtán Ákos (I.o.) – III. hely

2. B kategória – Tankó Diana (III.o.) – VI. hely

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk.

Bogolepova Klára, a gimnázium tanárnője

Hagyományos Szülők Bálja

By , 2013. január 20., vasárnap

Érettségi 2013

By , 2013. január 10., csütörtök

Érettségi 2013

Rendhagyó újévi köszöntő a Comenius Gimnáziumban

Nem akármilyen fogadtatásban részesültek iskolánk tanulói az új esztendő első tanítási napján! Reggel az iskola épületébe lépők fülét vidám dallamok, kellemes hegedűszó ütötte meg. Kiderült, hogy két művészpalántánk újévi kedvességet eszelt ki tanáraik és iskolatársaik számára, amellyel a 2013-as esztendő kezdetét szerették volna feledhetetlenné tenni. A meglepetés minden várakozást felülmúlt. Németh Veronika (II. évfolyam) és Récsei Noémi (IV. évfolyam) virtuóz hegedűjátékkal kápráztatott el mindenkit, aki csak megjelent az iskolában, s ennek köszönhetően még a legmegátalkodottabb tanulók is hatalmas kedvet kaptak az egész évi munkához! Németh Veronika és Récsei Noémi egyébként a Gereben népzenei együttes oszlopos tagjai. Az együttes fenntartója a Tiszta Forrás Alap. A lányok tehetségének ékes bizonyítéka az a tavalyi év novemberében kiadott első önálló CD (Kötődések – Mesterek és tanítványok), amely varázslatos népdalokkal dobogtatja meg az érdeklődők szívét! Ezúton is szívből gratulálunk nekik!