Kameruni gyerekekkel leveleztünk

By , 2011. június 28., keddBild – projekt

Gimnáziumunk tizenegy tanulója a második félévben részt vett a Goethe Intézet Das Bild der Anderer elnevezésű nemzetközi projektjében az European Schools Projekt keretében. Kezdő németes tanulók számára ez az e-Learning – módszer lehetőséget nyújt arra, hogy idegen nyelven meséljenek magukról, kérdéseket tegyenek fel, megismerjék más kulturális háttérrel rendelkező, távoli országok hasonló korú fiataljainak hétköznapjait, hogy megtudjuk, kik is ők valójában, és hogyan is élnek.

A partneriskola kiválasztása januárban történt, a projekt lengyel koordinátorának köszönhetően viszonylag rövid időn belül sikerült egy vállalkozó szellemű kameruni líceumot találnunk, amely szívesen felvette volna velünk a kapcsolatot. A diákok érdeklődésének pontos felmérése után a  levelezőtársakat igyekeztünk kameruni kollégámmal, Patrick Ngeugzanggal a tanulók hasonló érdeklődési köre alapján párosítani, majd a megtárgyalandó témák közös meghatározása után kezdődhetett az érdemi munka.

A projektben való részvétel mindnyájunknak nagy örömöt okozott. Olyan témákról szerezhettünk közvetlenül információt, mint például a család, rokoni kapcsolatok, hobbi, környezet, természet, vallás, sport, zene. A levelek tartalma mindig életszagú volt és nagyon őszinte, rendkívül nagy lelkesedéssel fogalmaztuk mailjeinket, és türelmetlenül vártuk kameruni barátaink válaszait, akik a kapsiki törzsből származnak. Ellentétben a hagyományos levelezéssel a mi mailezésünk irányított volt, vagyis minden levélváltás alkalmával bizonyos grammatikai struktúrákat gyakoroltunk az adott témát felölelő szókészlet alkalmazásával. A diákok mailjeiket tanáruknak küldték, aki a kijavított változatot visszaküldte, majd pedig továbbította kollégájának. Munkánkat nehezítette, hogy Kamerunban gyakran van áramkimaradás vagy szünetel az internet-szolgáltatás, de az is, hogy levelezőtársainknak sem otthon, sem az iskolában nincs internet-hozzáférhetőségük, így csak tanáruk révén tartottuk velük a kapcsolatot. Mindemellett mindnyájan a szívünkhöz nőttek, igyekszünk őket így elfogadni, és problémáikat megérteni.

A projektben részt vevő valamennyi tanulónkat szeretném nagyon megdicsérni: Biricz Lillát, Holop Zoltánt, akik a projekt motorjai voltak, de a többieket is kivétel nélkül: Varga Gábort, Stuller Eriket, Klimaj Viktóriát, Majtán Krisztínát, Molnár Bencét, Zsigmond Tibort, Jurkovsky Valériát, Kiss Bálintot és Németh Zsoltot. Feszült izgalommal várták minden alkalommal a leveleket, és nagy szorgalommal írogatták mailjeiket, olykor engem is meglepve, amelyek esetenként már beszámolónak is nevezhetők voltak.

Csak  remélni tudom, hogy a projekt jövőre is folytatódik, és még több diák lesz majd részese.

Dóka Erika

Vélemények:

Biricz Lilla, III. osztály:

Amikor adódott ez a lehetőség, hogy németül lehet levelezni, nagyon megörültem, hisz csak ritkán adódik ilyen alkalom. Megismerhettem afrikai levelezőtársam kultúráját, és bepillanthattam egy teljesen más világ mindennapjaiba. A lány nagyon kedves és közvetlen volt, mintha évek óta ismertük volna egymást, minden alkalommal izgatottan vártam levelét, Nyelvi szempontból is nagyon előnyös a mailezés, rengeteg új kifejezést tanultam, az elmúlt hónapokban sokat fejlődtem. Remélem, jövőre is részt vehetek hasonló projektben.

Varga Gábor, VII. osztály:

Sosem hittem volna, hogy egyszer egy afrikai, velem egykorú diákkal levelezhetek. Amellett, hogy gyakoroltam a német órákon tanultakat, megtudtam, hogyan élnek az afrikai gyerekek, és milyenek a szokásaik. Az afrikai hétköznapokat egy teljesen más szemszögből ismerhettem meg ennek a levelezésnek köszönhetően. Nem bántam meg, hogy bekapcsolódtam az e-mailezésbe, remélem, jövőre is folytatódik.

Stuller Erik, VII. osztály:

Szerintem nagyon hasznos, hogy a projekt által új embereket ismerhetünk meg egy távoli földrészen. Első kézből kaphattunk információt életükről, örömeikről, gondjaikról, például, ha egy-két napig nincs áram, amit mi itt Közép-Európában nehezen tudunk elképzelni. Az első mailt nehezen írtam meg, de aztán már egyre magabiztosabban ment a levelezés, könnyebben fejeztem ki magam, ami az órán a feleleteknél is segített.

Holop Zoltán, III. osztály

Kitűnő ötletnek találom ezt a német levelezői kört, amely ebben az évben indult, mert új embereket megismerni mindig örömteli esemény. Nagyon örülök, hogy a gyakorlatban használhattam a német nyelvet, ez a levelezés új inspirációt, motivációt adott. Tudomást szerezhettem arról is, hogyan élnek az emberek  egy másik kontinensen, milyenek a hétköznapjaik, körülményeik, így levelezőtársam életét is részletesen megismertem. Remélem, ez az e-mailkör  a jövőben is folytatódik, melynek révén a diákok nemcsak idegennyelvi-ismereteiket bővíthetik, hanem új barátokat is szerezhetnek.