Majális

By , 2011. április 27., szerda

Majális 2011. április 30. Részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatsz:

Hírlevél-2-1

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

By , 2011. április 17., vasárnap

„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma – költők tudják csak igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle.

Mozarti tehetség volt: a legbonyolultabb és a legegyszerűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a legsúlyosabb és a legáttetszőbb. Ady titáni erőfeszítése után ezért vették őt észre oly kevesen. A legkülönbeket az emberek mindig rossz irányból várják. Neki nem voltak fejedelmi pózai, mint Adynak; nem ismerte a romantikus díszeket; legmerészebb kísérleteit is a tökélyig megoldotta. Sorsa a legkülönbekével rokon: Hölderlinével, Kafkáéval, Jézuséval.

(Pilinszky János: József Attila elmékkönyvébe)

József Attila: KÉSZ A LELTÁR (részlet)

Magamban bíztam eleitől fogva –

ha semmije sincs, nem is kerül sokba

ez az embernek. Semmiképp se többe,

mint az állatnak, mely elhull örökre.

Ha féltem is, a helyemet megálltam –

születtem, elvegyültem és kiváltam.

2011. április 11-én méltóképpen emlékeztünk József Attilára, Márai Sándorra és a magyar irodalom nagyjaira. A gimnázium és az alapiskola vers- és művészetbarát tanulói: Csicsmann Dániel, Récsei Noémi, Récsei Emőke, Volter Teodóra, Melczer Ákos, Récsei Evelin és Riczo Dániel remek kis összeállításban adták elő iskolatársaiknak a magyar költészet és prózairodalom jeles alkotásait. Elhangzott József Attila: A Dunánál, Pilinszky János: Apokrif, Karinthy Frigyes: Előszó, Varró Dániel: E-mail, Örkény István: Az óbudai ikrek, részlet Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban című regényéből, Hettentettő című népmese és részlet Babits Mihály: Örökkék ég a felhők fölött című esszéjéből.

Lírai színpadunk, a MÚLT-ALAKÍTÁS  Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában című hosszúversének részletére készített kompozícióját mutatta be. A lelkes kis csapatot, mely a gimnázium tanulóiból és a KINCSŐ táncosaiból áll, Gubík Mária tanárnő vezeti. Az előadás koreográfiáját ifj. Juhász Ferenc készítette és tanította be, A színpadi mozgás Gubík Ági munkáját dicséri. Szereplők voltak: Récsei Noémi, Volter Teodóra, Csicsmann Dániel, Jurkovský Valéria, Récsei Evelin, Récsei Emőke, Juhász Zsombor Bence, Kovács Ádám, Zsiga Krisztián és Volter Tamás.

További képek

Angol nyelvi drámafesztivál Nyitrán

By , 2011. április 15., péntek

A Nyitrán megrendezett angol nyelvi drámafesztiválon a legjobb zenei és hanghatásokért kaptak elismerést a zselízi gimnazisták. Pontosabban a VI. osztály: Balogh Balázs, Csókás Adrián, Klimaj Viktória, Lojek István, Majtán Krisztina, Riczo Dániel, Molnár Bence, Vincze Enikő, Zsigmond Tibor valamint a II. osztály néhány diákja: Jurkovszky Valéria, Kis Markéta, Kiss Bálint, Récsei Noémi, I. osztályból Németh Veronika, a III-ból pedig Biricz Lilla. Felkészítő tanáruk Bogolepova Klára. Gratulálunk!

Gymnázium J.A. Komenského s VJM