Emlékműsor március 15. alkalmából

By , 2009. március 13., péntek

Tánc

További képek

A Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetének tagsági gyűlése

By , 2009. március 12., csütörtök

A 2005. december 14-én alakult meg iskolánkon a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete. Minden évben van „mozgás a szervezetben. Az érettségiző diákok elbúcsúznak a szervezettől is. Így az elmúlt három év alatt a tagság már teljesen kicserélődött. Elérkezett az ideje az új elnökségi tagok megválasztásának is. Ezért 2009. március 12-én tagsági gyűlést tartottunk, amelyen részt vett Cserba Katalin, a gimnázium igazgatónője, és jelenlétükkel tiszteltek meg bennünket a Rákóczi Szövetség munkatársai: Csáky Csongor és Ambrus Sándor is.

Az ülést Gubík Mária, a szervezet irányító tanára vezette. A 2008-as évi munkát értékelve hangsúlyozta, hogy a szervezet tevékenységét a megmaradás erős akarása jellemzi. Minden megnyilvánulásunkat a hazai föld szeretete, a történelmi tudat, a nemzeti önismeret, a ragaszkodás az anyanyelvhez vezérgondolat motiválta. Úgy érezzük, most ez a legfontosabb, mert térségünkben a magyarság száma évről évre kevesebb, az iskolánk évek óta a megmaradásért küzd, mert kevés a diák, a környéken nem jók a megélhetési viszonyok, és sajnos ez nagyobb mértékben a kisebbséget érinti.

Csáky Csongor bemutatta a 20 éves Rákóczi Szövetséget. A szervezet egy hatalmas kapcsolatrendszert jelent, amely megpróbál minden külföldi és belföldi magyar között ismeretséget létrehozni, embereket megismertetni egymással. Rengeteg program, utazás, tábor lehetősége nyílik meg a tagok számára, rengeteg új emberrel való találkozás. (Ám még ez sem kötelező vagy kötött.) Ugyanis az a kudarcba fulladt szavazás, amely évekkel ezelőtt a kettős állampolgárság ügyében történt, nem jelenti azt, hogy azok a magyarok, akik Szlovákiában, Romániában, Szerbiában vagy más országokban élnek, megszűntek volna. A Rákóczi Szövetség tagjai ezeknek a magyaroknak segít akár pénzzel, akár csak jelenlétükkel, hogy ne érezzék az odakint élő családok azt, hogy csak úgy tudnak elboldogulni országukban, hogy saját kultúrájukat és nyelvüket elfelejtve átvegyék az ottani szokásokat, illetve nyelvet. Így például anyagiakkal támogatják a gyerekek magyar iskolában történő továbbtanulását. Csáky Csongor javaslatára elhatároztuk, hogy 1,- euróval minden tag támogatja a magyar alapiskolába iratkozó elsősőket, ami nekünk nem jelent  túl sokat apránként, de annál többet a rászorulóknak. A szövetség tagjának lenni tehát inkább jelent lehetőséget és szolidaritást, semmint bármiféle kötöttséget.
A tájékoztató után még bemutattuk a megválasztott elnökségi tagokat: Géczi Mónikát, Baka Dávidot és Majtán Krisztínát, akik majd a szervezésekben veszik ki a részüket. Ebben az iskolaévben ezidáig 20 új taggal bővült az ifjúsági szervezetünk.

Gubík Mária