(Magyar) Iskolatanács

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Zsolt Jankus predseda Pedagogický zamestnanec

2.

Kristián Šoóky, Mgr. podpredseda Pedagogický zamestnanec

3.

Irena Molnárová tajomník Nepedagogický zamestnanec

4.

Ing. Tibor Csenger člen Delegát zriaďovateľa

5.

Ladislav Sokol člen Delegát zriaďovateľa

6.

Tibor Dávid člen Delegát zriaďovateľa

7.

Mgr. Jozef Mészároš člen Delegát zriaďovateľa

8.

Ildikó Klimajová
člen Zástupca rodičov

9.

MUDr. Andrea Nagyová
člen Zástupca rodičov

10.

Tímea Molnárová
člen Zástupca rodičov

11.

Veronika Belan
člen Zástupca žiakov